Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirken lukker yderligere 5 måneder

Kirken lukker yderligere  5 måneder
Udgivet af Anne Sofie Coles, tor d. 16. jun 2022, kl. 12:35
Nyheder

Som vist efterhånden de fleste godt ved, så lukker Hørsholm kirke den 11. juli i år, fordi den smukke, snart 200 år gamle kirke på øen ud for Hørsholm by, skal gøres fint i stand til den runde fødselsdag den 21. september 2023. Genåbning af kirken var oprindelig planlagt til april 2023, men af flere årsager kan kirkens genåbning beklageligvis først ske ved udgangen af august måned 2023. 

Et udvalg af menighedsrådsmedlemmer, præster, områdets provst samt arkitekter og sagkyndige har i nogle år arbejdet ihærdigt på at planlægge renoveringen. Et gennemtænkt resultat med respekt for både kirkens historie og for de tanker kirkens arkitekt - den navnkundige C.F. Hansen - i sin tid lagde ind i bygningen, er ved at være på plads. Det har været en lang og spændende, men til tider også besværlig proces, hvor Hørsholm menighedsråd og kirkens personale har været medinddraget og været taget med på råd hele vejen.

Denne renovering tog sin begyndelse for godt 5 år siden i det ydre. Den skulle have været afsluttet den 31. marts næste år, så kirken atter kunne åbne sine døre for sin menighed og ikke mindst de mange festlige konfirmationer og vielser i foråret 2023. Der er ikke noget menighedsrådet i Hørsholm hellere ville. Men når det imidlertid ikke kan lade sig gøre skyldes det, at de godkendelser man ved sådanne renoveringer skal have fra Stiftet med bidrag fra både Nationalmuseet og den Kgl. Bygningsinspektør lader vente på sig; dette skyldes blandt andet Corona, som også her har skabt en pukkel af opgaver, der skaber en ekstra arbejdsbelastning for de godkendende myndigheder. 

I tiden mellem lukning og genåbning vil menigheden i Hørsholm kunne glæde sig over gode forhold i Sognegården, hvor det store lokale midt i huset med plads til mange mennesker og med blik til både by og kirke vil byde indenfor til både gudstjenester, dåb og vielser, mens bisættelser og begravelser vil komme til at foregå på Hørsholm kirkegård, i det ligeledes meget velegnede og smukke kapel, der mest af alt minder om en lille fin kirke.

Hvis man vil høre mere om tankerne bag og planerne for renoveringen så kom til det årlige menighedsmøde søndag den 19. juni kl. ca. 12, efter højmessen.

Af Hans Henrik Nissen. Foto: Erik arkitekter