AFLYSNING AF ÅRETS JULEAFTENSARRANGEMENT I SOGNEGÅRDEN

AFLYSNING AF ÅRETS JULEAFTENSARRANGEMENT I SOGNEGÅRDEN
Udgivet tir d. 17. nov 2020, kl. 13:15
Nyheder

De nye Covid19restriktioner indebærer bl.a. et forsamlingsforbud på 10 personer til arrangementer, hvor der skal finde fællesspisning sted. 

I lyset heraf og i forventning om, at der ikke vil ske væsentlige lettelser af forsamlingsforbuddet inden jul, er det desværre ikke muligt at gennemføre Hørsholm Kirke og Frivilligcenterets planlagte juleaften i Sognegården.

Der vil i stedet blive afholdt et påskefrokostarrangement i Sognegården lørdag den 3. april (Påskelørdag), såfremt der i mellemtiden sker en lettelse af de nugældende restriktioner. Der vil i god tid inden påske blive meldt nærmere ud om dette arrangement.

Der er ingen tvivl om, at mange vil være skuffede over, at der ikke bliver et juleaftensarrangement i Sognegården i år, for de har glædet sig til at komme og få en god og lækker julemiddag og ikke mindst være en del af et socialt fællesskab denne aften.

Det kan i den forbindelse oplyses, at Røde Kors Hovedstaden, på grund af Corona restriktionerne, også har valgt at aflyse den traditionelle julefest for mennesker, der holder jul alene og familier uden netværk. Der henvises i den forbindelse til, at hvis du gerne vil holde jul sammen med andre, kan du finde et julearrangement eller invitere julegæster på www.julevenner.dk  (https://boblberg.dk/julevenner).