Mødedatoer og dagsordner

DATOER FOR MENIGHEDSRÅDSMØDER 2020:

 • 29. januar

 •  26. februar

 • 18. marts

 • 28. april

 • 26. maj

 •  18. juni

 •  25. august

 •  22. september 

 • 28 oktober

 •  25. november.

  Skule de være nødvendig at holde møde i sommerferien afholdes dette den 29. juli.

  Mødet den 25. november er i  to dele: Sidste møde i det afgående menighedsråd holdes kl. 16.00; det  konstituerende møde i det nyvalgte menighedsråd, jfr. herunder, holdes kl. 17.

  Alle ordinære møder er offentlige og afholdes fra kl. 17 i Sognegården, Barakstien 2, 2970 Hørsholm.

  Valg til menighedsråd

  2020 er et valgår for menighedsråd. Nærmere information vil følge; her og nu kun dette: Der afholdes et orienteringsmøde den 12. maj (sammen med det årlige menighedsmøde). Selve valget, der som udgangspunkt sker ved en valgforsamling uden konkurrerende lister, afholdes den 15. september.