Dødsfald

A N M E L D E L S E  A F  D Ø D S F A L D  

Anmeldelse af dødsfald på borgere, der ved deres død var bosiddende i Hørsholm Sogn, skal ske senest to hverdage efter dødsfaldet til Kirkekontoret. Nærmeste pårørende kan selv anmelde dødsfaldet med nemID over www.borger.dk eller gennem en bedemand.

Der træffes aftale om en samtale med den præst, der skal foretage jordpåkastelsen. For at blive bisat/begravet fra Hørsholm kirke, kræves det, at afdøde var medlem af folkekirken, havde bopæl i Hørsholm kommune eller gennem kirkelig handling havde tilknytning til Hørsholm Kirke. Ved bisættelse/begravelse på Hørsholm Sogns Kirkegård kan såvel Hørsholm Kirke som kirkegårdens kapel benyttes. Hvis afdøde havde bopæl i Hørsholm kommune, men ikke i Hørsholm Sogn, vil bisættelse/begravelse blive foretaget af en af præsterne i det sogn, hvor afdøde havde bopæl (Rungsted eller Kokkedal Sogn). Kontakt gerne kirkekontoret for nærmere oplysninger.

Ophavsret: