Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet

Hørsholm Kirkes Menighedsråd

I november 2020 konstituerede det nye menighedsråd sig. Der bliver lagt et billede op i løbet af 2022 samt portrætter af alle medlemmerne.

Menighedsrådet består af følgende medlemmer: Anelise Castenskiold; Ulla Hornstrup-Christensen, Jørgen Jørgensen, Marianne Møller, Mette Olufsen, Lars Pedersen, Sigrid Pedersen, Jørn Chjeffer Rasmussen, Jens Ring, Klaus Thiesen, Kenneth Tejdel, Britt Vinderslev, Edel Vinding Søndergaard,  Karsten Aakerlund, sognebodsførende præst Per Melhof, sognepræst Nina Raunkjær, sognepræst Le Klint, sognepræst Kristian von Späth. 

Til de lovpligtige poster blev valgt: formand Jens Ring, næstformand og kirkeværge Klaus Thiesen, kasserer Jørn Chjeffer Rasmussen, kontaktperson Lars Pedersen.

 

Formand
Jens Ring                     

 

Næstformand
og Kirkeværge

Klaus Thiesen         
 

 

Kontaktperson
Lars Pedersen

 

 

 

 

 

 

 


Kasserer
Jørn Chjeffer Rasmussen
(billede følger)
 

 

Ulla Hornstrup-
Christensen

 

Edel Vinding
Søndergaard
 

Sigrid Pedersen 

 

 

 

 

 

Karsten Aakerlund
(billede følger)

Mette Olufsen

 

Marianne Møller

 

Anelise Castenskjold
 

 

 

 

 


Jørgen Jørgensen
(billede følger)

 

 

 

 

Britt Vinderslev 
(billede følger)

 

 

 

 

Kenneth Tejdel
(billede følger)

 

Sognepræst
Nina Raunkjær


 

Kirkebogsførende
Sognepræst
Per Melhof

Sognepræst
Le Klint

 

 

 

 

 

Sognepræst
Kristian von Späth
(billede følger)

 

 

       

Ønsker du at kontakte Hørsholm Kirkes menighedsråd, kan du gøre dette ved at skrive en mail til 7451@sogn.dk
 

 

Udvalgene under menighedsrådet er: 
 
Kirkeudvalg:
Karsten Aakerlund
Jørgen Jørgensen
Mette Olufsen
Jørn Chjeffer Rasmussen
Marianne Møller
Kirkebogsførende sognepræst Per Melhof

Kirketjener

Præsteboligudvalg
Karsten Aakerlund
Jørgen Jørgensen
Klaus Thiesen
Mette Olufsen
Jørn Chjeffer Rasmussen
Marianne Møller
Sogrid Pedersen
Kirketjener Rolf Jørgensen
 

Aktivitetsudvalg
Organist Erik Hildebrandt-Nielsen (formand)
Karsten Aakerlund
Sigrid Pedersen 
Britt Vinderslev
Edel Vinding Søndergaard
Præsterne efter invitation

Personaleudvalg
Karsten Aakerlund
Anelise Castenskiold
Lars Pedersen
Jens Ring
Kenneth Tejdell
Klaus Thiesen
Sognepræst Nina Raunkjær

Økonomiudvalg
Jørn Chjeffer Rasmussen
Edel Vinding Søndergaard
Ulla Hornstrup-Christensen
Jørgen Jørgensen
Jens Ring
Kenneth Tejdell
Kirkebogsførende sognepræst Per Melhof  

 

Kommunikationsudvalg
Anelise Castenskjold (formand)
Jens Ring
Klaus Thiesen
Organist Erik Hildebrandt-Nielsen
Sognepræst Le Klint
Halfdan Bjørn-Haugbøl

Gudstjeneste- og liturgiudvalg
Præsterne 
Anelise Castenskiold
Ulla Hornstrup-Christensen
Marianne Møller
Jens Ring
Britt Vinderslev
 
Menighedsplejen

På generalforsamlingen den 8. juni  2021 genvalgtes Edel Søndergaard og Birgitte Hammershøj for 1 år; Verner Søgaard blev valgt for 2 år og Sigrid Pedersen og Jørgen Jørgensen blev valgt for nuværende menighedsråds valgperiode. Disse 5 medlemmer udgør herefter bestyrelsen.

 
Udvalg for samarbejdet kirke/skole
Anelise Castenskiold
Ulla Hornstrup-Christensen
Britt Vinderslev

Medlemmer til bestyrelsen for korsamarbejdet
Marianne Møller
Jens Ring
Erik Hildebrandt-Nielsen

Medlemmer til bestyrelsen for Hørsholm Kirkegaard
Anelise Castenskiold
Ulla Hornstrup-Christensen
Karsten Aakerlund
Jens Ring
 
 Valgbestyrelse og dennes formand
Jørgen Jørgensen (formand)
Karsten Aakerlund
Britt Venderslev