Menighedsrådet

Hørsholm Kirkes Menighedsråd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formand
Jens Ring                     

 

Næstformand
og Kirkeværge

Klaus Thiesen         
 

Kontaktperson
Lars Pedersen

 

Kasserer
Ulla Hornstrup-
Christensen
 

 

Benno Aulby

 

Edel Vinding
Søndergaard
 

Flemming Nielsen

 

 

 

Sigrid Pedersen 

 

 

 

Leo Toft

Marianne Møller

 

Anelise Castenskjold
 

Mette Olufsen
 

Kirkebogsførende
Sognepræst
Per Melhof

 

Sognepræst
Le Klint

 

 

Sognepræst
Nina Raunkjær
 

 

 

 

 

 

 

       

Ønsker du at kontakte Hørsholm Kirkes menighedsråd, kan du gøre dette ved at skrive en mail til 7451@sogn.dk
 

 

Udvalgene under menighedsrådet er: 
 
Kirkeudvalg:
Mette Olufsen
Flemming Nielsen
Lars Pedersen
Marianne Møller
Jens Ring
Kirkeværge Klaus Thiesen
Kirkebogsførende sognepræst Per Melhof

 

Præsteboligudvalg
Klaus Thiesen
Lars Pedersen
Marianne Møller 
 
 

Aktivitetsudvalg
Benno Aulby (formand)
Klaus Thiesen
Mette Olufsen
Edel Vinding Søndergaard 
Marianne Møller
Sigrid Pedersen 
Sognepræst Le Klint
Kirkebogsførende sognepræst Per Melhof
Sognepræst Nina Raunkjær
Organist Erik Hildebrandt-Nielsen
 

Økonomiudvalg
Jens Ring
Mette Olufsen
Ulla Hornstrup-Christensen
Edel Vinding Søndergaard
Benno Aulby
Leo Toft
Kirkebogsførende sognepræst Per Melhof  

 
Kommunikationsudvalg
Jens Ring
Annelise Castenskjold (formand)
Klaus Thiesen
Kirkebogsførende sognepræst Per Melhof
Sognepræst Nina Raunkjær
Organist Erik Hildebrandt-Nielsen
Sognepræst Le Klint
 
Kirke/skole-udvalg 
Ulla Hornstrup
Anelise Castenskiold 
Leo Toft 
 
 
Bestyrelsen for korsamarbejdet
Jens Ring 
Marianne Møller 
 
Menighedsplejen
Benno Aulby (formand)
Leo Toft (næstformad)
Edel Søndergaard (kasserer)
Sognepræst Le Klint
Sognepræst Nina Raunkjær
Kirkebogsførende sognepræst Per Melhof
Sigrid Pedersen