Kirketjenere

Helle Lygum Espersen, Kirketjener
Fridag: Mandag
 
Dorte Larsen, Kirketjener
Fridag: Torsdag

 

Kirketjenerkontor i Sognegården:  45 67 02 05
Kirketjenerne:  23 23 26 70
Mobil i kirken:  21 34 00 54
Mail til kirketjenerne: horsholmkirke@mail.dk