Kirketjenere

Leila Laukkanen, Kirketjener
Fridag: Fredag

Søren Vandborg, Kirketjener
Fridag: Onsdag
 
Lars Rimmen Nielsen, Kirketjener
Fridag: Mandag

 

Kirketjenerkontor i Sognegården:  45 67 02 05
Kirketjenerne: 23 23 26 70
Mobil i kirken: 21 34 00 54
Mail til kirketjenerne: horsholmkirke@mail.dk

 

 

Ophavsret: