Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fødsel

F Ø D S E L S R E G I S T R E R I N G 

Fødsler af børn hvis moder er bosiddende i Hørsholm Sogn

For forældre, der ved barnets fødsel er gift, vil jordemoderanmeldelsen ligge til grund for anmeldelse af barnets fødsel. 

For forældre, der ved barnets fødsel ikke er gift, kan forældrene opnå fælles forældremyndighed ved aflevering af blanket "Omsorgs- og ansvarserklæring" - dette skal ske senest 14 dage efter barnets fødsel. Det kan gøres ved digital anmeldelse over www.borger.dk eller på blanketten "Omsorgs og ansvars-erklæring", faderskabsblanket nr. 1. Denne blanket findes på www.personregistrering.dk

For forældre (både gifte og ugifte), der ikke er fødselsregistreret (født) i Danmark, skal der forevises navneattestation (navneattest, dåbsattest, opholdstilladelse, pas) i forbindelse med barnets fødsel.
 
N A V N G I V N I N G 

Dette gøres ved at forældrene går ind på www.borger.dk og navngiver. Husk at begge forældre skal signere.

Familiestyrelsens lister over godkendte fornavne kan ses på www.familiestyrelsen.dk.