Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Studiekredse i 2020-2021

OBS! På grund af Covid19 er begge studiekredse foreløbigt udskudt.  Hold øje med hjemmesiden for nye oplysninger.

I 2020-2021 har vi to studiekredse:

Den ene studiekreds er tre lørdage i januar, februar og marts 2021, hvor Pia Søltoft kommer og fortæller om Kierkegaard. Temaet for studiekredsen er:  det æstetiske, det etiske og det religiøse hos Søren Kierkegaard.  Læs mere nedenfor.

Den anden studiekreds er med præst Per Melhof og har overskriften "Året rundt i Biblen og kirken" - en læsning af bibelske tekster i takt med kirkeåret. Læs mere nedenfor. Det er gratis at deltage.

 

DET ÆSTETISKE, DET ETISKE OG DET RELIGIØSE HOS KIERKEGAARD v. Pia Søltoft

Lørdag den 30. januar, lørdag den 29. februar og lørdag den 29 marts kl. 9.00-12.00. Der afsluttes med frokost kl. 12.00. Deltagerne får tilsendt 15-20 sider, som skal læses før hvert møde. Det er udvalgte tekster fra Enten-Eller og fra Kjerlighedens Gjerninger.

Pia Søtoft  indleder med et oplæg og herefter drøfter man 10 spørgsmål i grupper.  Der afsluttes med opsamling og spørgsmål.

Deltagerbetaling: 400.- kr incl. frokost og kaffe. Tilmelding og yderligere oplysninger: Marianne Møller 21460628 eller mm@talon.dk

 

ÅRET RUNDT I BIBLEN OG KIRKEN   v.  Per Melhof 
Kirkeåret som horisont for læsning af bibelske tekster

Studiekredsen vil blive flyttet til 2021 pga. Corona-situationen. Send gerne en mail pem@km.dk, hvis du vil høre nærmere, før studiekredsen genoptages!

Bibelen er en fascinerende samling af tekster med vidt forskellige og ofte ukendte forfattere. Teksterne er skrevet og samlet over formodentlig mere end 500 år. I sin helhed er den en vigtig del af grundlaget for den kristne kirke frem til vore dage. Bibelen rummer adskillige genrer: historiske skrifter, poetiske tekster, profetiske ordsamlinger, salmer, lovstof, breve og meget mere. Teksterne kan læses af alle, for Bibelen er oversat til de fleste sprog, og der er endda kommet en nudansk oversættelse i 2020, der i høj grad er i sproglig øjenhøjde også med den uerfarne bibellæser. Man kan læse teksterne hver for sig, bog for bog. Man kan læse teksterne som historiker, man kan læse dem som en hund efter gode fortællinger, man kan læse Bibelen, for det synes man, at man bør, man kan læse for sin fromheds skyld, og så kan man læse, fordi man skal prædike eller i kirke som kirkegænger på søndag.

Det sidste kan være meget frugtbart: at læse af de bibelske tekster, sådan som de er udvalgt til og læst ved årets mange forskellige gudstjenester. Længe før de yngste tekster i Bibelen blev skrevet, holdt man gudstjenester, og man fik hurtigt et kirkeår, hvor man fejrede flere af de helligdage, som vi også kender: jul, påske, pinse etc. På den måde fik man allerede i det andet århundrede en samling af tekster til de enkelte søn- og helligdage; kendt i vore dage som første tekstrække, dvs. de tekster, som er forordnede som læsning ved alle årets faste gudstjenester på søn- og helligdage. Tekstrækken er ændret og modifceret siden det 2. århundrede, men grundstrukturen og en stor del af teksterne har hele vejen igennem haft den placering på året, som vi kender i dag. Helligdagene og søndagenes særpræg er ikke tilfældigt. Der er jødiske helligdage, der videreføres i den kristne gudstjeneste, og årstiderne spiller en ikke uvæsentlig rolle for dem, selvom helligdagen også får en specifik nytolkning i sammenhæng med fortællingen om Jesus og de første kristne.

I 2020/2021 vil vi læse bibelske tekster i den sammenhæng, kirkeåret giver. Det giver en række interessante bidrag til læsningerne. Vi vil sammen læse og arbejde med teksterne til første tekstrække, der går fra 1. søndag i advent i 2020 til sidste søndag i kirkeåret 2021. Vi vil dele læsefrugter og særligt se efter, hvordan tekstvalget er begrundet, og hvad tekstvalget bidrager med til forståelsen af årets søn- og helligdage. Vi vil nøjes med de tre foreslåede læsninger til hver søndag, dvs. en læsning fra Det gamle Testamente (lektie) og de to læsninger fra Det nye Testamente (epistel og evanglietekst). For hver sødndag vil vi forsøge at pejle os ind på de temaer og dermed de prædikenmuligheder, vi kan få øje på! Vi vil læse teksterne efter den autorisrede oversættelse, som også er den, der læses højt ved gudstjenesterne. Men man må gerne læse parallelt i andre oversættelser. Tekstudvalget kan findes i nyere, autoriserede salmebøger. Men man kan også finde oversigter på nettet.

 

Vi mødes i konfirmandstuen på Sdr. Jagtvej 1. Indgang gennem den grønne port. Tidspunktet er samme hver gang: kl. 19-21

 

Året rundt i kirken -  program

Mandag, den 19. oktober 2020

Introduktion

Kirkeåret som horisont for de bibelske læsninger. Oplæg om første tekstrækkes tekstvalg, kalenderårets og de store festers temaer og betydning.

Lidt om læseplanen og arbejdsformen i læsegruppen.

 

Mandag, den 23. november 2020

Advent og jul

Vi har læst teksterne fra 1. søndag i advent til og med 2. juledag

 

Mandag, den 7. december 2021

Helligtrekonger

Vi har læst teksterne fra julesøndag, nytårsdag, helligtrekongers søndag til og med sidste søndag efter helligtrekonger

 

Mandag, den 11. januar 2021

Fasten

Fra søndag septuagesima til Mariæ bebudelses dag

 

Mandag, den 15. marts 2021

Påsken

Fra palmesøndag til 5. søndag efter påske

 

Mandag, den 26. april 2021

Himmelfart og pinse

Kristi himmelfarts dag, 6. søndag efter påske, pinsedag, 2. pinsedag og trinitatis søndag

 

Mandag, den 17. maj 2021

Trinitatis, 1. del

1.-13. søndag efter trinitatis

 

Mandag, den 30. august 2021

Trinitatis, 2. del

14.-21. søndag efter trinitatis

 

Mandag, den 11. oktober 2021

Trinitatis, 3. del

Fra Alle helgens dag til sidste søndag i kirkeåret